Проект "Практика в европейски офис - конкурентно преимущество" по програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, сектор "Професионално образование и обучение", Договор № 2015-1-BG01-KA102-013882

Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Вътрешна училищна система "Тезаурус"

Моят първи португалски